Matkakirjoituskone

Remington

Model 1. (v.1938)

 

MYYTY